Waar doneer ik aan?

Noodhulp of humanitaire hulp is hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten of natuurrampen. MAF is bij een ramp vaak als een van de eerste organisaties ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en hulp te brengen.

Meestal is de infrastructuur grotendeels verwoest en de vliegtuigen van MAF brengen dan uitkomst. Ook op deze manier wil MAF Gods Liefde laten zien aan mensen in nood!

Red levens

Draagt u bij aan de hulp bij deze noodsituaties? MAF biedt hulp bij orkanen, aardbevingen, tsunami’s of pandemieën en is vaak als eerste hulporganisatie aanwezig.