Schenkingsovereenkomst

Met uw steun helpt u MAF om mensen die in de uitersten van de aarde wonen te bereiken. Wist u dat u ook kunt geven mét belastingvoordeel door middel van een periodieke schenkingsovereenkomst? U ontvangt maximaal de helft terug van de fiscus waardoor schenken voordeliger wordt dan maandelijks een bedrag overmaken.

Op berekenhet.nl kunt u uw gegevens invullen en berekenen hoeveel fiscaal voordeel u heeft met uw giften via een Schenkingsovereenkomst.

 

Hoe werkt het?

MAF Nederland is een ANBI instelling, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken, zelfs wanneer u boven de 10% giftengrens uitkomt. Bij een periodieke schenking welke is vastgelegd in een overeenkomst betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 52%) mee aan uw hulp. De overheid stimuleert met deze regeling het geven aan goede doelen.

Wat zijn de voorwaarden

  • Als u schenkt aan een ANBI instelling, zoals MAF Nederland.
  • De schenkingsovereenkomst start na ondertekening en eindigt aan het eind van de vastgestelde looptijd of bij overlijden van de schenker.
  • Jaarbedrag en looptijd worden vastgelegd in de MAF schenkingsovereenkomst. Dit kost u niets.
  • Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan.
  • Er is geen drempel van 1% en geen maximum.
  • Dit belastingvoordeel geldt alleen voor de giften die overgemaakt zijn na de ondertekening van de overeenkomst.
  • Uw schenkingsakte loopt voor minimaal 5 jaar, maar kan ook voor langere periode doorlopen. Bij een jaarlijks giftbedrag van bijv. € 500,- kan dit u een extra fiscaal voordeel opleveren van € 140,- t.o.v. een eenmalige gift.
  • Alle schenkingen na de overeenkomst datum tellen mee voor de periodieke giftenaftrek.

Is de schenkingsovereenkomst iets voor u? Print de MAF schenkingsovereenkomst uit. Vul alle gegevens in en stuur het geheel op naar: MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA TWELLO.

Meer weten? Neem contact op met

Joost Bijl

Relatiebeheer

Telefoon: 055 741 0042

Gilbert Verhoef

Financiën

Telefoon: 055 741 0048